Xuất bản thông tin

ĐỀN THẦN MẶT TRỜI PHÍA NAM CHÙA THÁP LINH

Trang chủ Đền Thần Mặt Trời Phía Nam Chùa Tháp Linh

ĐỀN THẦN MẶT TRỜI PHÍA NAM CHÙA THÁP LINH

Di tích được xây bằng gạch, có diện tích khoảng 150 m2, cửa hướng về phía Đông. Toàn bộ nền và móng kiến trúc là khối đặc xây bằng gạch. Ở trung tâm của di tích, ngay dưới độ sâu 0,2m đã tìm thấy đá được xếp thành hình tròn. Đó là dấu hiệu của đền thần Mặt Trời ở một vài nơi trên thế giới. Bên dưới của vòng tròn cứ thu hẹp dần tạo dạng hình phểu và dưới cùng, ở độ sâu 1,37m tìm được hai mảnh vàng: một mảnh có in hình vòng tròn như hình mặt trời có tám tia hoặc là bánh xe có tám nan của chiếc xe Mặt Trời và một mảnh có hình tia mặt trời. Hình mặt trời/bánh xe mặt trời bằng vàng tìm được ở di tích này khá giống với hình bánh xe bằng đá ở đền thần Mặt Trời Konarak (ở Orissa, Ấn Độ) được vua Narasimhadeva (1236-1264) xây dựng bằng đá sa thạch.

       Việc tìm được phần xây bằng đá hình tròn bên trên và tìm được hình mặt trời 8 tia/ bánh xe có 8 nan bằng vàng bên dưới, chứng tỏ di tích kiến trúc này là đền thần Mặt Trời. Đền có niên đại được xác định trong khoảng thế kỷ thứ I đến thế kỷ thứ III. Năm 2015, Di tích được xây mái che để bảo quản và phục vụ khách tham quan.