Định hướng phát triển

CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA BQL KHU DI TÍCH GÒ THÁP

Như chúng ta đã biết, Di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp được xem là nơi hội tụ của nhiều giá trị to lớn về văn hóa, khảo cổ và lịch sử xa xưa nhất của “vùng đất Sen hồng”, gắn liền với mỗi giai đoạn lịch sử của Nam bộ trong tiến trình phát triển chung của lịch sử Việt Nam. Với những giá trị đó, Khu di tích luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo từ trung ương đến địa phương.

Cùng với đó, BQL Khu di tích Gò Tháp đang tham mưu lãnh đạo Sở xây dựng Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Gò Tháp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để từng bước đưa Khu di tích trở thành trọng điểm du lịch của Tỉnh với chủ đề “Vương quốc Sen, văn hóa, tâm linh và Thiền học” và hướng đến danh hiệu Di sản văn hóa Thế giới trong tương lai.

Kế hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030 bao gồm 8 hạng mục cụ thể:

1. Xây dựng tượng Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều

2. Xây dựng Cổng chào

3. Xây dựng Biểu tượng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp

4. Đầu tư  mở rộng bãi xe tập trung Gò Tháp - Đồng Sen

5. Xây dựng Nhà đón tiếp, hướng dẫn khách tham quan

6. Nâng cấp, cải tạo cảnh quan, bổ sung cây xanh bản địa.

7. Lắp đặt hệ thống thuyết minh tự động, màn hình chạm tại các điểm di tích.

8. Xây dựng nhà bao che bảo quản di tích Giếng thần

Riêng trong năm 2022, Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp triển khai thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị gắn với nhiệm vụ chung của toàn ngành bao gồm:

1. Tham mưu Sở triển khai thực hiện Kế hoạch khai quật khảo cổ, nghiên cứu lập hồ sơ khoa học đánh giá giá trị Văn hóa Óc Eo (giai đoạn 2022 – 2023) trình UBND Tỉnh xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện

2. Xây dựng kế hoạch thực hiện Dự án Bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Khu di tích Gò Tháp

3. Xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Gò Tháp

4. Thực hiện Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Gò Tháp

5. Khai thác, phát huy giá trị cơ sở vật chất, cải tạo cảnh quan, môi trường sinh thái và xây dựng sản phẩm du lịch tại KDT Gò Tháp phục vụ khách tham quan, du lịch.