Xuất bản thông tin

null BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH GÒ THÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH GÒ THÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

Chiều ngày 04/12/2020, Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2020.

Description: C:\Users\pc\Desktop\anh-1.gif

Quang cảnh Hội nghị công chức, viên chức và lao động BQL KDT Gò Tháp

Hội nghị đã đánh giá và tổng kết công tác thực hiện các Nghị định, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân; Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020; Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021. Đồng thời, Hội nghị cũng đã phát động thi đua năm 2021 trong toàn thể công chức, viên chức và lao động Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp. Bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2021.

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho công chức, viên chức và lao động, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2021.

Description: C:\Users\pc\Desktop\anh-2.gif

Đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Tin, ảnh: Nguyễn Thân