Xuất bản thông tin

null Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp

Chiều ngày 18 tháng 02 năm 2022, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp về định hướng nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong năm 2022 và chuẩn bị kế hoạch tổ chức Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ rằm tháng 3 âm lịch năm 2022.

Đến dự có ông Nguyễn Ngọc Thương – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Lê Quang Biểu - Phó Giám đốc Sở; ông Lê Văn Ngọt – Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện Tháp Mười; đại diện công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Khởi Minh Thành Công và công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Du lịch Đồng Tháp Mười, cùng đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Tháp Mười, Văn phòng Sở, Phòng Quản lý Văn hóa, Thanh tra Sở, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Quản lý Du lịch, đại diện Ban Hội hương Gò Tháp, chùa Tháp Linh, Thiền viện trúc lâm Tháp Mười và toàn thể viên chức, người lao động của Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp.

Description: C:\Users\Danh\Desktop\TIN LÃNH ĐẠO LAM VIECJ BQL GT\1.gif

Ông Nguyễn Ngọc Thương - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

chủ trì buổi họp

Tại buổi họp, ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty CP ĐT-TM-DL Đồng Tháp Mười trình bày về tiến độ xây dựng Thiền viện trúc lâm Tháp Mười và quy hoạch trồng sen trong khuôn viên Thiền viện. Ông Ngô Chí Công – Giám đốc công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Khởi Minh Thành Công trình bày định hương xây dựng Bảo tàng sen tại khuôn viên Thiền viện trúc lâm Tháp Mười.

Description: C:\Users\Danh\Desktop\TIN LÃNH ĐẠO LAM VIECJ BQL GT\2.gif

Quang cảnh buổi họp

Phát biểu tại buổi họp, ông Lê Văn Ngọt – Phó chủ tịch UBND huyện Tháp Mười đánh giá cao quy hoạch và dự án trồng sen của các công ty. Phó chủ tịch UBND Huyện đề nghị các công ty khẩn trương lập đề án trồng sen tại Thiền viện để lấy ý các sở, ban ngành Tỉnh và trình UBND Huyện phê duyệt để triển khai thực hiện.

Description: C:\Users\Danh\Desktop\TIN LÃNH ĐẠO LAM VIECJ BQL GT\3.gif

Ông Trần Chí Cường, Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp

trình bày tại cuộc họp

Ông Trần Chí Cường, Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp trình bày tóm tắt các nội dung đề xuất kế hoạch tổ chức Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ rằm tháng 3 âm lịch năm 2022 và giải pháp điều hành thực hiện Chương trình công tác, nhiệm vụ cam kết năm 2022. Theo đó, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, trong năm 2022 Ban Quản lý khu di tích Gò Tháp cam kết thực hiện thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị gắn với nhiệm vụ chung của toàn ngành bao gồm: Khai quật khảo cổ, nghiên cứu lập hồ sơ khoa học đánh giá giá trị Văn hóa Óc Eo, phục vụ công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp (giai đoạn 2022 - 2023); Xây dựng kế hoạch thực hiện Dự án Bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Khu di tích Gò Tháp; Xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Gò Tháp; Thực hiện Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Gò Tháp; Khai thác, phát huy giá trị cơ sở vật chất, cải tạo cảnh quan, môi trường sinh thái và xây dựng sản phẩm du lịch tại Khu di tích Gò Tháp phục vụ khách tham quan, du lịch. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, Ban Quản lý khu di tích Gò Tháp đề xuất 04 nhóm giải pháp cụ thể về thể chế, thiết chế, chuyển đổi công nghệ số và nguồn nhân lực. Trong vai trò là người đứng đầu, ông Trần Chí Cường cũng nên lên các giải pháp về điều hành quản lý, những kiến nghị, đề xuất với Lãnh đạo Sở, UBND Huyện Tháp Mười, các tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo đang hoạt động trong Khu di tích Gò Tháp. Các bộ phận chuyên môn của Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp và các phòng chuyên môn thuộc Sở cũng đã thảo luận, nêu những khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và đề xuất, kiến nghị, góp ý bổ sung cụ thể hóa những nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện đạt hiệu quả trong năm 2022.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Thương đánh giá cao công tác đầu tư xây dựng tại Thiền viện trúc lâm Tháp Mười cũng như dự án trồng sen tại thiền viện. Ông Nguyễn Ngọc Thương mong muốn chủ đầu tư thiền viện đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các hạng mục công trình sớm đưa vào sử dụng để tạo thêm sức bật về du lịch văn hóa tâm linh tại Khu di tích Gò Tháp. Đối với dự án trồng se, giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các công ty sớm xây dựng đề án triển khai thực hiện nhằm tạo cảnh quan, bảo tồn sen kết hợp du lịch từng bước đưa Khu di tích Gò Tháp trở thành trọng điểm du lịch của Tỉnh với chủ đề “Vương quốc Sen, văn hóa, tâm linh và Thiền học”.

Đối với kế hoạch tổ chức lễ Vía Bà chúa Xứ, Ông Nguyễn Ngọc Thương giao Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp khẩn trương lấy ý kiến các phòng chuyên môn, đơn vị có liên quan để hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

Ông Nguyễn Ngọc Thương cũng đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo về nội dung làm việc của lãnh đạo Sở với Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp. Các nội dung làm việc đã tập trung sâu vào 04 nhóm giải pháp về thể chế, thiết chế, chuyển đổi công nghệ số và nguồn nhân lực gắn với nhiệm vụ chuyên môn của Ban Quản lý. Tất cả các nội dung đã cho thấy sự đổi mới trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị. Để thực hiện tốt Chương trình công tác 2022, Giám đốc Sở yêu cầu đơn vị chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với những đề xuất, kiến nghị của đơn vị, Giám đốc Sở giao Văn phòng Sở và các phòng chuyên môn của Sở nghiên cứu, tham mưu giải quyết trong thời gian sớm nhất. Với tinh thần quyết tâm, tập trung thực hiện nghiêm túc ngay từ đầu năm, Giám đốc Sở tin tưởng Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp sẽ có những chuyển biến mới mang tính đột phá để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, công việc theo mục tiêu, chương trình, kế hoạch mà đơn vị đã đề ra trong năm 2022./.

Tin, ảnh: Phùng Quốc Danh