Liên hệ

Trang chủ Liên hệ

Liên hệ

BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH GÒ THÁP

Đơn vị chủ quản: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Trụ sở: ấp 1, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 02773 960 960 – 02773 960 071

Email: bqlkdtgt@dongthap.gov.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/bqlkdtgt
Ghi rõ nguồn trang ''Trang thông tin điện tử Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp'' khi phát hành lại thông tin này