Xuất bản thông tin

MIẾU VÀ MỘ HOÀNG CÔ

Trang chủ Miếu Hoàng Cô

MIẾU VÀ MỘ HOÀNG CÔ

Miếu Hoàng Cô là do người dân địa phương đã dựng lên để thờ Bà Hoàng cô (theo truyền thuyết dân gian thì Hoàng Cô là em gái của vua Gia Long (tuy nhiên vấn đề này cứ liệu lịch sử chưa rỏ ràng cần nghiên cứu thêm)). Ngôi miếu ban đầu chỉ là bằng tre, lá. Theo thời gian, miếu đã xuống cấp và hư hại nhiều.  Do vậy, nhân dân đã quyên góp tiền của và công sức để xây cất lại miếu như hiện nay để làm nơi thờ cúng và tôn nghiêm hơn. Ngôi miếu được cất lại vào ngày 29/8/2007, với diện tích 36m2. Hàng năm lấy ngày rằm tháng 7 làm ngày giỗ cho Bà.

        Ngôi mộ được giữ nguyên gốc, trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc ta, một phần trên nấm mộ đã bị hư hại, sau đó nhân dân đã gom góp gạch, đá vụn xung quanh để chất lên nấm mộ này. Và ngôi mộ này được lưu giữ lại cho đến ngày hôm nay.