Xuất bản thông tin

null Khẩn trương chuẩn bị lễ khánh thành miếu Bà Chúa Xứ và lễ vía Bà Chúa Xứ Gò Tháp năm 2021

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Khẩn trương chuẩn bị lễ khánh thành miếu Bà Chúa Xứ và lễ vía Bà Chúa Xứ Gò Tháp năm 2021

Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp đang khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành Miếu bà Chúa Xứ và lễ vía Bà Chúa xứ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27/4/2021 (nhằm ngày 14 đến ngày 16/3/2021  âm lịch) tại di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp.

Description: C:\Users\pc\Desktop\1A.gif

Cắm cờ chuẩn bị công tác lễ hội Gò Tháp

Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp đã phối hợp với các cơ sở thờ tự trong Khu di tích như Ban Hội Hương, Chùa Tháp Linh và Thiền viện Trúc lâm Tháp Mười tổ chức vệ sinh các điểm di tích, các trục đường giao thông trong Khu di tích, tôn tạo cảnh quan xanh – sạch - đẹp; trang trí cờ phướn dọc tuyến đường chính vào Khu di tích Gò Tháp, tại các cơ sở thờ tự; cho thuê mặt bằng trông giữ xe hai bánh và xe ô tô; phát loa tuyên truyền về việc giảm quy mô tổ chức lễ hội vía Bà Chúa xứ và thời gian đóng, mở cửa của Khu di tích trong thời gian diễn ra lễ hội; kiểm tra hệ thống điện, nước sạch đảm bảo phục vụ trong những ngày diễn ra lễ khánh thành  miếu Bà Chúa xứ và lễ vía bà Chúa Xứ Gò Tháp, mở cửa các nhà vệ sinh phục vụ miễn phí du khách, căng dù che nắng cho du khách.Về công tác phòng chống dịch Covid-19 được đơn vị và các cơ sở thờ tự thực hiện nghiêm túc.

Nhìn chung, đến nay, công tác chuẩn bị về cảnh quan môi trường, cơ sở vật chất phục vụ lễ khánh thành Miếu Bà Chúa Xứ và lễ hội Vía Bà chúa Xứ Gò Tháp cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng phục vụ cho những ngày lễ hội sắp đến.

Tin: Lương Thị Dợn